Producció sostenible

La poma de Girona es cultiva en un exclusiu nombre de finques que compleixen la norma de Producció integrada, un sistema de producció d’aliments de qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb el medi ambient i la salut dels pagesos i consumidors.


La producció integrada minimitza l’ús de productes agroquímics i aplica processos que afavoreixen la diversitat de l’ecosistema agrícola en preservar la flora i la fauna autòctones i potenciar l’activitat conservadora del medi rural i del paisatge.